Последна актуализация: 23 август 2018 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА
Тези Общи условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („вие“) и A5 Mobile Development („ние“, „нас“ или „наш“), относно вашия достъп и използване на http://a5.ua уебсайта, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани, свързани или свързани по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъп до Сайта вие сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с всички тези Общи условия за използване. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по наше усмотрение, да правим промени или модификации на настоящите Общи условия по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Общи условия и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Общи условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще бъдете обект и ще се считате, че сте запознати и че сте приели промените във всички ревизирани Общи условия, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение до или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такова юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствената отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. 

Вариант 1: Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 13-годишна възраст нямат право да се регистрират в сайта.

Вариант 2: [Сайтът е предназначен за потребители, които са на възраст поне 13 години.] Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешението и да бъдат пряко контролирани от техния родител или настойник, за да използват Сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да приеме настоящите Условия за ползване, преди да използвате Сайта.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собствена собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и търговските марки, услуги марките и лога, съдържащи се в тях („Марките“) са собственост или контролирани от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторско право и търговски марки и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция на Съединените щати, чуждестранни юрисдикции и международни конвенции. Съдържанието и Марките са предоставени на Сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен ако изрично е предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или по друг начин се използва за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта, както и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили правилно достъп само за лични, некомерсиална употреба. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в и върху Сайта, Съдържанието и Марките.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Използвайки Сайта, вие заявявате и гарантирате, че: [(1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и ще актуализирате своевременно тази регистрационна информация, ако е необходимо;] (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване; [(4) не сте на възраст под 13 години;] (5) не сте непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивавате[, или ако сте непълнолетен, сте получили родителско разрешение за използване на Сайта]; (6) няма да осъществявате достъп до Сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (7) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели; и (8) използването от ваша страна на Сайта няма да наруши нито един приложим закон или наредба.

Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Сайта (или която и да е част от него).&nbsp ;

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
Може да се наложи да се регистрирате в сайта. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, нецензурно или по друг начин неприемливо.
 
ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за цели, различни от тези, за които предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на сайта, вие се съгласявате да не:

систематично извличайте данни или друго съдържание от Сайта, за да създадете или компилирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
извършват всякакво неразрешено използване на Сайта, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребителите по електронен или друг начин с цел изпращане на непоискани имейли или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшиви претенции.
използвайте агент за закупуване или агент за закупуване, за да правите покупки на сайта.
използвайте Сайта, за да рекламирате или предлагате за продажба на стоки и услуги.
заобикаля, деактивира или по друг начин пречи на свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържанието, което се съдържа в него.
участват в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
измами, измами или заблуди нас и другите потребители, особено при всеки опит за научаване на чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли;
използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или изпращайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.
участвайте във всяко автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на каквито и да било средства за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
пречат, нарушават или създават ненужна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
опитайте да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
продайте или прехвърлете по друг начин вашия профил.
използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
използвайте Сайта като част от усилията си да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание или търговско предприятие, генериращо приходи.
дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или проектирайте обратно всеки от софтуерите, съдържащи или по някакъв начин съставляващи част от Сайта.
опитайте се да заобиколите всякакви мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или до която и да е част от Сайта.
тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на която и да е страна да използва непрекъснато и да се наслаждава на Сайта или променя, нарушава, нарушава, променя или пречи на използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Сайта.
качване или предаване (или опит за качване или предаване) на всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, ясни формати за обмен на графики („gifs“), 1×1 пиксели, уеб грешки, бисквитки , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или „pcms“).
освен ако може да е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използване, стартиране, разработване или разпространение на всяка автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който осъществява достъп до сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
омаловажават, опетняват или нараняват по друг начин, по наше мнение, нас и/или Сайта.
използвайте Сайта по начин, несъвместим с всички приложими закони или разпоредби.
[други]

Може да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме отзиви или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята отзивите за нежелателни или неточни. Отзивите не се одобряват от нас и не представляват непременно нашите мнения или възгледите на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от преглед. Публикувайки рецензия, вие с настоящото ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и подлицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по всякакви средства, показване, изпълнява и/или разпространява цялото съдържание, свързано с рецензии.
   
ЛИЦЕНЗ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте лиценз
Ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно приложение, ние ви предоставяме отменяемо, неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да инсталирате и използвате мобилното приложение на безжични електронни устройства, притежавани или контролирани от вас, както и за достъп и използване на мобилно приложение на такива устройства стриктно в съответствие с условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащ се в настоящите Условия за ползване. Вие нямате право: (1) да декомпилирате, да проектирате, да разглобявате, да се опитвате да извлечете изходния код или да декриптирате приложението; (2) да извършва всякаква модификация, адаптация, подобрение, подобрение, превод или производна работа от приложението; (3) нарушава всички приложими закони, правила или разпоредби във връзка с вашия достъп или използване на приложението; (4) премахване, промяна или скриване на всяко известие за собственост (включително всяко известие за авторско право или търговска марка), публикувано от нас или от лицензодателите на приложението; (5) да използва приложението за всяко начинание, генериращо приходи, търговско предприятие или друга цел, за която то не е предназначено или предназначено; (6) направи приложението достъпно през мрежа или друга среда, позволяваща достъп или използване от множество устройства или потребители едновременно; (7) да използвате приложението за създаване на продукт, услуга или софтуер, който пряко или косвено е конкурентен или по някакъв начин заместващ приложението; (8) да използвате приложението за изпращане на автоматизирани запитвания до който и да е уебсайт или за изпращане на непоискани търговски имейли; или (9) да използва каквато и да е патентована информация или някой от нашите интерфейси или друга наша интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензирането или разпространението на приложения, аксесоари или устройства за използване с приложението.

Устройства на Apple и Android
Следните условия се прилагат, когато използвате мобилно приложение, получено от Apple Store или Google Play (всеки от тях е „Дистрибутор на приложения“) за достъп до Сайта: (1) лицензът, предоставен ви за нашето мобилно приложение, е ограничен до не- прехвърляем лиценз за използване на приложението на устройство, което използва операционните системи Apple iOS или Android, според приложимостта и в съответствие с правилата за използване, изложени в условията за ползване на приложимия дистрибутор на приложения; (2) ние носим отговорност за предоставянето на всякакви услуги по поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение, както е посочено в условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащ се в настоящите Условия за ползване или както се изисква по друг начин съгласно приложимото законодателство, и вие потвърждавате, че всяко Дистрибуторът на приложения няма каквото и да е задължение да предоставя услуги за поддръжка и поддръжка по отношение на мобилното приложение; (3) в случай на неуспех на мобилното приложение да отговаря на която и да е приложима гаранция, можете да уведомите приложимия дистрибутор на приложения, а дистрибуторът на приложения, в съответствие с неговите условия и политики, може да възстанови покупната цена, ако има такава, платено за мобилното приложение и до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Дистрибуторът на приложението няма да има никакви други гаранционни задължения по отношение на мобилното приложение; (4) Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в страна, която е обект на ембарго на правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като „поддържаща тероризма“ страна и (ii) не сте изброени във всеки правителствен списък на САЩ със забранени или ограничени страни; (5) трябва да спазвате приложимите условия на споразумение на трети страни, когато използвате мобилното приложение, например ако имате VoIP приложение, тогава не трябва да нарушавате тяхното споразумение за безжични услуги за данни, когато използвате мобилното приложение; и (6) Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дистрибуторите на приложения са трети страни бенефициенти по реда и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащ се в настоящите Условия за ползване, и че всеки дистрибутор на приложения ще има право (и ще се счита, че има прие правото) да наложи правилата и условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като трета страна бенефициер.    
  
СОЦИАЛНИ МЕДИИ
Като част от функционалността на Сайта, можете да свържете своя акаунт с онлайн акаунти, които имате с доставчици на услуги от трети страни (всеки такъв акаунт, „Акаунт на трета страна“), като: (1) предоставите своя акаунт на трета страна информация за влизане през Сайта; или (2) да ни позволите достъп до вашия акаунт на трета страна, както е разрешено съгласно приложимите правила и условия, които уреждат използването от ваша страна на всеки акаунт на трета страна. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за вход в акаунта си на трета страна и/или да ни предоставите достъп до вашия акаунт на трета страна, без да нарушавате от вас кой да е от правилата и условията, които уреждат използването от ваша страна на приложимите Акаунт на трета страна и без да ни задължават да плащаме каквито и да било такси или да ни подлагат на каквито и да било ограничения за използване, наложени от третия доставчик на услуги на акаунта на трета страна. Предоставяйки ни достъп до акаунти на трети страни, вие разбирате, че (1) можем да осъществяваме достъп, предоставяме и съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранявате във вашия акаунт на трета страна („Социалната мрежа Съдържание“), така че да е достъпно на и през Сайта чрез вашия акаунт, включително без ограничение всякакви списъци с приятели и (2) можем да подаваме и получаваме от вашия акаунт на трета страна допълнителна информация до степента, в която сте уведомени, когато свързвате вашия акаунт с акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от вас акаунти на трети страни и са предмет на настройките за поверителност, които сте задали в такива акаунти на трети страни, личната информация, която публикувате във вашите акаунти на трети страни, може да бъде налична във и чрез вашия акаунт в Сайта. Моля, имайте предвид, че ако акаунт на трета страна или свързана услуга стане недостъпен или нашият достъп до такъв акаунт на трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги от трета страна, тогава Съдържанието на социалната мрежа може вече да не е достъпно на и през Сайта. Ще имате възможността да деактивирате връзката между вашия акаунт в сайта и вашите акаунти на трети страни по всяко време. МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ ПРОФИЛКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УПРАВЛЯВА САМО ОТ ВАШИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ С ТАКИВА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Не полагаме усилия да преглеждаме каквото и да е съдържание от социалната мрежа за каквато и да е цел, включително, но не само, за точност, законност или ненарушение, и не носим отговорност за каквото и да е съдържание в социалната мрежа. Вие потвърждавате и се съгласявате, че имаме достъп до вашата имейл адресна книга, свързана с акаунт на трета страна, и вашия списък с контакти, съхранен на вашето мобилно устройство или таблет, единствено с цел идентифициране и информиране на тези контакти, които също са се регистрирали за използване на Сайта . Можете да деактивирате връзката между сайта и вашия акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на вашия акаунт (ако е приложимо). Ще се опитаме да изтрием всяка информация, съхранявана на нашите сървъри, която е получена чрез такъв акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и снимката на потребителския профил, които стават свързани с вашия акаунт.

ПРЕДСТАВЯНЕ
Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта („Изпращания“), предоставена ни от вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни цели, търговски или други, без признание или компенсация за вас. С настоящото се отказвате от всички морални права върху подобни Изявления и с настоящото гарантирате, че всички такива Изявления са оригинални от вас или че имате право да изпращате такива Изявления. Вие се съгласявате, че няма да има иск срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на права на собственост във вашите Изпратени материали.

УЕБ САЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за каквито и да било уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп през Сайта, или каквото и да е публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от Сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или Съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или съдържание на трети страни не означава тяхното одобрение или одобрение от нас. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че настоящите Условия за ползване вече не управляват. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който навигирате от Сайта или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и приложимата трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни и ще ни предпазите от всяка вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, вие ще ни пазите от всякакви загуби, понесени от вас, или вреди, причинени ви във връзка или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или всеки контакт с уебсайтове на трети страни.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или реклами с банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на Сайта и за всички услуги, предоставяни на Сайта, или продукти, продавани чрез тези реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и пълномощия за поставяне на реклами на Сайта, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. [Като рекламодател, вие се съгласявате, че такива реклами са предмет на нашия Закон за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“) Известия и разпоредби на правилата, както е описано по-долу, и разбирате и се съгласявате, че няма да има възстановяване на средства или друга компенсация за проблеми, свързани с премахването на DMCA .] Ние просто предоставяме пространство за поставяне на такива реклами и нямаме други отношения с рекламодателите.
 
УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТОВЕ
Запазваме си правото, но не и задължението: (1) да наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) предприема подходящи правни действия срещу всеки, който, по наше усмотрение, нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, да докладва такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше собствено усмотрение и без ограничение, отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото е технологично осъществимо) всеки от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше собствено усмотрение и без ограничение, известие или отговорност, да премахнем от Сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременяващи за нашите системи; и (5) по друг начин управлява Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност [КЛИКНЕТЕ ТУК]. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Съединените щати. Ако имате достъп до Сайта от Европейския съюз, Азия или който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Съединените щати, тогава чрез продължителната Ви употреба на Сайт или услуги, вие прехвърляте вашите данни в Съединените щати и изрично се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърляни и обработвани в Съединените щати. [Освен това, ние не приемаме съзнателно, не изискваме или не изискваме информация от деца или съзнателно не предлагаме на децата. Следователно, в съответствие със Закона за защита на поверителността на онлайн децата в САЩ, ако получим действителна информация, че някой под 13-годишна възраст ни е предоставил лична информация без необходимото и проверимо съгласие на родителите, ние ще изтрием тази информация от Сайта възможно най-бързо е доста практично.]
  
ИЗВЕЩЕНИЕ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАКОНА И ПОЛИТИКА ЗА ЗАКОНА ЗА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКО ПРАВО НА ЦИФРОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ (DMCA)
Известия
Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалите, налични на или чрез Сайта, нарушават авторски права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно уведомете нашия посочен агент по авторски права, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Уведомление“). Копие от Вашето Уведомление ще бъде изпратено на лицето, публикувало или съхранило материала, адресиран в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно федералния закон може да носите отговорност за щети, ако направите съществени погрешни изявления в Уведомление. По този начин, ако не сте сигурни, че материалът, намиращ се на или към който има връзка от Сайта, нарушава вашите авторски права, трябва да помислите първо да се свържете с адвокат.

Всички известия трябва да отговарят на изискванията на DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) и включват следната информация: (1) физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено; (2) идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или, ако няколко защитени с авторски права произведения на Сайта са обхванати от Уведомлението, представителен списък на такива произведения на Сайта; (3) идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение или че е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, разумно достатъчна, за да ни позволи да намерим материала; (4) информация, достатъчно достатъчна, за да ни позволи да се свържем с жалбоподателя, като адрес, телефонен номер и, ако е наличен, имейл адрес, на който може да се свърже с жалбоподателя; (5) изявление, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, за който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона; и (6) изявление, че информацията в уведомлението е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че жалбоподателят е упълномощен да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Насрещно уведомление
Ако смятате, че вашият собствен материал, защитен с авторски права, е бил премахнат от Сайта в резултат на грешка или погрешна идентификация, можете да изпратите писмено насрещно уведомление до [нас/нашия определен агент по авторски права], като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Насрещно уведомление“ ). За да бъде ефективно насрещно уведомление съгласно DMCA, вашето насрещно уведомление трябва да включва по същество следното: (1) идентификация на материала, който е бил премахнат или деактивиран, и мястото, на което материалът се е появил, преди да бъде премахнат или деактивиран; (2) изявление, че се съгласявате с юрисдикцията на Федералния окръжен съд, в който се намира вашият адрес, или ако адресът ви е извън Съединените щати, за всеки съдебен район, в който се намираме; (3) изявление, че ще приемете процесуално връчване от страната, която е подала уведомлението, или от представителя на страната; (4) вашето име, адрес и телефонен номер; (5) изявление под наказание за лъжесвидетелстване, че имате добросъвестно убеждение, че въпросният материал е бил премахнат или деактивиран в резултат на грешка или погрешна идентификация на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран; и (6) вашият физически или електронен подпис.

Ако ни изпратите валидно писмено насрещно уведомление, отговарящо на изискванията, описани по-горе, ние ще възстановим вашия премахнат или деактивиран материал, освен ако първо не получим известие от страната, подала уведомлението, което ни информира, че тази страна е завела съдебно дело до да ви възпрепятстват да участвате в дейност, която нарушава правата, свързана с въпросния материал. Моля, имайте предвид, че ако съществено погрешно представите, че деактивираното или премахнато съдържание е премахнато по погрешка или погрешна идентификация, може да носите отговорност за щети, включително разходи и адвокатски хонорари. Подаването на фалшиво насрещно уведомление представлява лъжесвидетелстване.

Назначен агент за авторски права
A5 Мобилно развитие
Внимание: Агент по авторски права
Олга Корохина
Харков, Украйна, 61053
info@a5.ua

[НАРУШЕНИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА
Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалите, налични на или чрез Сайта, нарушават авторски права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно ни уведомете, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Известие“). Копие от Вашето Уведомление ще бъде изпратено на лицето, публикувало или съхранило материала, адресиран в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно федералния закон може да носите отговорност за щети, ако направите съществени погрешни изявления в Уведомление. По този начин, ако не сте сигурни, че материалът, намиращ се на или към който има връзка от Сайта, нарушава вашите авторски права, трябва да помислите първо да се свържете с адвокат.]

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КАКВО ДРУГО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАША СОБСТВЕНА РЕШЕНИЕ И БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН IP адрес) БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КАКВО И ДА СЕ ЗАЯВЯВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ се В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РЕГЛАМЕНТ. МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕТО В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЙМ [ВАШИЯ ПРОФИЛ И] ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПУБЛИКУВАЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША СОБСТВЕННОСТ.  

Ако прекратим или спрем акаунта ви по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третото лице. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданска, наказателна и съдебна защита.

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Ние също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия или част от Сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна в цената, спиране или прекратяване на сайта.

Не можем да гарантираме, че Сайтът ще бъде наличен по всяко време. Може да изпитаме хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин променяме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на Сайта по време на прекъсване или прекратяване на Сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме Сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

РЕЖИМУЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящите Условия за ползване и използването на Сайта от ваша страна се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата [име на държавата], приложими към сключените споразумения и които трябва да се изпълняват изцяло в рамките на щата/Общността на [име на държавата], без да се съобразява с нейните стълкновителни принципи.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Вариант 1: Всяко съдебно действие от каквото и да е естество, заведено от вас или от нас (заедно, „Страните“ и поотделно „Страната“), ще бъде започнато или преследвано в държавни и федерални съдилища, разположени в [име на окръг] окръг, [име на щата], и с настоящото страните се съгласяват и се отказват от всички защити за липса на лична юрисдикция и неудобство на форума по отношение на мястото и юрисдикцията в такива щатски и федерални съдилища.  Прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки и Единния закон за транзакциите с компютърна информация (UCITA) са изключени от тези Условия за ползване.  В никакъв случай не може да бъде заведен иск, иск или производство, заведено от която и да е от Страните, свързани по някакъв начин със Сайта, повече от 10 години след възникването на причината за иск.

Вариант 2: Неформални преговори
За да ускорите разрешаването и да контролирате разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързани с настоящите Условия за ползване (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), заведени от вас или от нас (отделно, „Страна“ и колективно , „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договарят всеки Спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко 30 дни преди започване на арбитраж. Такива неформални преговори започват след писмено известие от едната до другата страна.

Обвързващ арбитраж
Ако страните не са в състояние да разрешат Спор чрез неформални преговори, Спорът (с изключение на споровете, изрично изключени по-долу) ще бъде окончателно и изключително разрешен чрез обвързващ арбитраж. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ БЕЗ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА ЩЕ ИМАТЕ ПРАВОТО ДА ЗАВЕДИТЕ ИСК В СЪДА И ДА ИМАТЕ СЪД СЪДЪТ. Арбитражът ще започне и се провежда съгласно Правилата за търговски арбитраж на Американската арбитражна асоциация ("AAA") и, когато е уместно, допълнителните процедури на AAA за потребителски спорове ("AAA Consumer Rules"), като и двете са достъпни на Уебсайт на AAA www.adr.org. Вашите арбитражни такси и вашият дял от компенсацията на арбитъра се уреждат от Правилата за потребителите на AAA и, когато е уместно, ограничени от Правилата за потребителите на AAA. [Ако арбитърът прецени, че тези разходи са прекомерни, ние ще платим всички арбитражни такси и разноски.] Арбитражът може да се проведе лично, чрез подаване на документи, по телефона или онлайн. Арбитърът ще вземе решение в писмена форма, но не е необходимо да предоставя изложение на причините, освен ако не е поискано от някоя от страните. Арбитърът трябва да спазва приложимото законодателство и всяко решение може да бъде оспорено, ако арбитърът не го направи. Освен ако не се изисква друго от приложимите правила на AAA или приложимия закон, арбитражът ще се проведе в [име на окръг] окръг, [име на щата]. Освен ако не е предвидено друго тук, страните могат да водят дело в съда, за да принудят арбитраж, да спрат производството до арбитраж, или да потвърдят, изменят, отменят или да внесат решение относно решението, вписано от арбитъра.

Ако по някаква причина Спорът се проведе в съда, а не в арбитраж, Спорът ще бъде започнат или преследван в щатските и федералните съдилища, разположени в [име на окръг] окръг, [име на щата], и страните се съгласяват с настоящото до и да се откаже от всички защити за липса на лична юрисдикция и неудобство на форума по отношение на мястото и юрисдикцията в такива държавни и федерални съдилища. Прилагане на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Единния компютър Законът за транзакциите с информация (UCITA) са изключени от настоящите Условия за ползване.  

В никакъв случай Спорове, заведени от която и да е от Страните, свързани по някакъв начин със Сайта, не могат да бъдат започвани повече от _____ години след възникването на причината за действие. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитражира спорове, попадащи в тази част от тази разпоредба, за които е установено, че са незаконни или неприложими, и този спор ще се решава от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, посочени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА КАТО Е И НАЛИЧНА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШЕТО УСЛУГИТЕ НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СЪОБЩЕН РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША ГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗНАЧАВАЩИТЕ ГАРАНЦИИ ОТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ ТОЗИ САЙТ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ (ОТГОВОРНОСТ И ОТГОВОРНОСТ 1) 2) ЛИЧНО НАРАЗВАНЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВО ЩЕТИ, ОТ КАКВАТО И ДА Е ХАРАКТЕРИСТИКА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(3) ВСЯКАКЪВ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ И ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИИ СЪХРАНЯВАНИ В ТАМ, (4) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ САЙТА ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ ПРОГРАММИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДАВАНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ВСЯКА И ТРЕТА/ТРЕТА 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГИЯ ДОСТЪП ПРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТО ЛИЦА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НИКОИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ КАКВО И КАТО И ДА Е УЕБСАЙТ, КОИТО И ДА СЕ РЕКЛАМА НЕ МОЖЕ ДРУГИ МОБИЛИЗАЦИИ. ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ИЛИ ПО КАКЪВ КАКВЪВ НАЧИН БЪДЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВСЯКАКВА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ СТРАНИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ.  КАТО ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ КАКВАТО И ДА СЕ СРЕДА ИЛИ В КАКВАТО И ДА Е СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ВНИМАНИЕ, КЪДЕТО Е ОТНОСНО.
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦА ЗА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА, НЕПРЯКА, ПОСЛЕДВАЩА, ПРИМЕРНА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА, СПЕЦИАЛНА, ДАННА, ДАННА ИЛИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВИЗИРАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША, ДОРИ АКО НИ БИМ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. [ВЪЗВЪЗВЪЛЗИ ВСИЧКО ОТ ПРОТИВНОТО, СЪДЪРЖАНО ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВАТО И ДА И НЯКАКВА ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО [НАЙ-МАЛКАТА, АКО ОТ ВАС] ПРЕЗ 6-МЕСЕЧНИЯ ПЕРИОД ПРЕДИ ВСЯКАКВА КАЗА ЗА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО ВЪЗНИКВА 300 $. ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ПО-ГОРЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.]
  
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и ни държите безвредни, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всяка загуба, щета, отговорност, иск или искане, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) [вашите вноски]; (2) използване на Сайта; (3) нарушаване на настоящите Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (5) нарушаване от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко явно вредно действие спрямо всеки друг потребител на Сайта, с когото сте се свързали чрез Сайта. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита от такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или процедура, която подлежи на това обезщетение, след като разберем за това. 
  
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на Сайта за целите на управлението на Сайта, както и данни, свързани с Вашето използване на Сайта. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие сте изцяло отговорни за всички данни, които предавате или които се отнасят до дейност, която сте предприели с помощта на Сайта.  Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всяко право на иск срещу нас, произтичащо от всяка такава загуба или повреда на такива данни.
  
ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, по имейл и на Сайта, отговарят на всяко законово изискване тази комуникация да бъде в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС. С настоящото се отказвате от всякакви права или изисквания по който и да е устав, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или предоставяне на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

ПОЛЗВАТЕЛИ И ЖИВЕТЕ НА КАЛИФОРНИЯ
Ако някоя жалба при нас не бъде разрешена задоволително, можете да се свържете писмено с отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски услуги на Калифорнийския отдел по потребителски въпроси на 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Сакраменто, Калифорния 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

РАЗНИ
Тези Условия за ползване и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или клауза от тези Условия за ползване няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, разрешена от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за загуба, повреда, забавяне или бездействие, причинено от причина извън нашия разумен контрол.  Ако някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделна от настоящите Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на останалите провизии. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово правоотношение или посредничество, създадено между вас и нас в резултат на настоящите Условия за ползване или използване на Сайта. Вие се съгласявате, че настоящите Условия за ползване няма да бъдат тълкувани срещу нас поради изготвянето им. С настоящото се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Условия за ползване и липсата на подпис от страните за изпълнение на тези Условия за ползване.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 
За да разрешите жалба относно Сайта или да получите допълнителна информация относно използването на Сайта, моля свържете се с нас на:

Мобилна разработка A5
Юриенская 17, Харков, 61053,
Украйна
+38 (050) 908-31-07
info@a5.ua

Get in touch

Свържете се

Frankfurt am Main, Germany (Sales)

60354

Eckenheimer Schulstraße, 20

+38 (098) 630-49-85

info@a5.ua

Kharkiv, Ukraine (Development)

61023

Trinklera street, 9

+38 (050) 908-31-07

info@a5.ua

Burgas, Bulgaria (Development)

8008

бул. „Транспортна“ 15, Northern Industrial Zone

+359 877 350129

info@a5.ua