Последна актуализация: 23 август 2018 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА
Тези Общи условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („вие“) и A5 Mobile Development („ние“, „нас“ или „наш“), относно вашия достъп и използване на http://a5.ua уебсайта, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани, свързани или свързани по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъп до Сайта вие сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с всички тези Общи условия за използване. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по наше усмотрение, да правим промени или модификации на настоящите Общи условия по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Общи условия и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Общи условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще бъдете обект и ще се считате, че сте запознати и че сте приели промените във всички ревизирани Общи условия, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение до или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такова юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствената отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. 

Вариант 1: Сайтът е предназначен за потребители, които са навършили 18 години. Лица под 13-годишна възраст нямат право да се регистрират в сайта.

Вариант 2: [Сайтът е предназначен за потребители, които са на възраст поне 13 години.] Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешението и да бъдат пряко контролирани от техния родител или настойник, за да използват Сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да приеме настоящите Условия за ползване, преди да използвате Сайта.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собствена собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и търговските марки, услуги марките и лога, съдържащи се в тях („Марките“) са собственост или контролирани от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторско право и търговски марки и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция на Съединените щати, чуждестранни юрисдикции и международни конвенции. Съдържанието и Марките са предоставени на Сайта „КАКТО Е“ само за ваша информация и лична употреба. Освен ако изрично е предвидено в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или по друг начин се използва за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта, както и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили правилно достъп само за лични, некомерсиална употреба. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в и върху Сайта, Съдържанието и Марките.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Използвайки Сайта, вие заявявате и гарантирате, че: [(1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и ще актуализирате своевременно тази регистрационна информация, ако е необходимо;] (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване; [(4) не сте на възраст под 13 години;] (5) не сте непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивавате[, или ако сте непълнолетен, сте получили родителско разрешение за използване на Сайта]; (6) няма да осъществявате достъп до Сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (7) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели; и (8) използването от ваша страна на Сайта няма да наруши нито един приложим закон или наредба.

Ако предоставите такива

Get in touch

Свържете се

Frankfurt am Main, Germany (Sales)

60354

Eckenheimer Schulstraße, 20

+38 (098) 630-49-85

info@a5.ua

Kharkiv, Ukraine (Development)

61023

Trinklera street, 9

+38 (050) 908-31-07

info@a5.ua

Burgas, Bulgaria (Development)

8008

бул. „Транспортна“ 15, Northern Industrial Zone

+359 877 350129

info@a5.ua